محتوا محتوا

محتوا با برچسب زهرا.

دهه فاطمیه چه زمانی است؟ / عزاداری ایام فاطمیه در روایات
دهه فاطمیه چه زمانی است؟ / عزاداری ایام فاطمیه در روایات
در گزارش زیر ضمن پرداختن به موضوع عزاداری ایام فاطمیه در روایات، به پرسش " دهه فاطمیه چه زمانی است؟ " پاسخ داده شده است.
 مفتی سلفی؛ فرزندان خود را حسین، علی و زهرا ننامید +عکس
مفتی سلفی؛ فرزندان خود را حسین، علی و زهرا ننامید +عکس
مفتی " ابوالبراء" به تازگی بر صفحه ی شخصی اینترنتی خود نوشته است : فرزندان خود را با اسماء شیعی مانند حسین و علی و زهرا نامگذاری نکنید زیرا منجر به فرقه گرایی می شود!

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب زهرا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب زهرا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد