محتوا محتوا

محتوا با برچسب سادات شهرستان تفت.

جشن بزرگ عید «غدیر» در تفت برگزار شد+تصاویر
با حضور سادات شهرستان تفت؛
جشن بزرگ عید «غدیر» در تفت برگزار شد+تصاویر
جشن بزرگ عید «غدیر خم» برای اولین بار در شهرستان تفت برگزار شد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سادات شهرستان تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد