محتوا محتوا

محتوا با برچسب سرویس بهداشتی عمومی.

داستان ناتمام سرویس بهداشتی عمومی شهر تفت
موضوعی که نوشتن از آن زیبنده نیست؛
داستان ناتمام سرویس بهداشتی عمومی شهر تفت
با گذشت یک روز، عملیات ساخت سرویس بهداشتی با دستور فرماندار تفت متوقف می شود و مکان گودبرداری شده دوباره پر می شود.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سرویس بهداشتی عمومی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد