محتوا محتوا

محتوا با برچسب سعید طوسی.

حمله به آرای قضات بدون اشراف به پرونده‌ها قابل هضم نیست
رئیس قوه قضاییه:
حمله به آرای قضات بدون اشراف به پرونده‌ها قابل هضم نیست
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اکثریت قاطع قضات در دستگاه قضایی، پاکدست، شریف و متدین هستند و قاضی خاطی، یک استثناء است، گفت: تا زمانی که اشتباه یا تخلف یک قاضی در صدور رأی قضایی محرز نشود کسی حق تعرض به رأی او را ندارد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب سعید طوسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سعید طوسی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد