محتوا محتوا

محتوا با برچسب سواد آموزی.

95.6 درصد مردم تفت سواد خواندن و نوشتن دارند
نگاهی به وضعیت سوادآموزی در شهرستان تفت؛
95.6 درصد مردم تفت سواد خواندن و نوشتن دارند
طبق سرشماری صورت گرفته 97.5 درصد مردم مناطق شهری تفت و 93.7 درصد مردم مناطق روستایی تفت باسواد هستند که به طور میانگین 95.6 درصد مردم شهرستان تفت با سواد هستند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سواد آموزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد