محتوا محتوا

محتوا با برچسب سوال از رئیس جمهور.

مخالف سوال از رئیس جمهورم
نماینده مردم تفت و میبد:
مخالف سوال از رئیس جمهورم
نماینده مردم تفت با تاکید بر اینکه مخالف سوال از رئیس جمهور هستم تصریح کرد: دلیل مخالفت من این است که سوال کنندگان از رئیس جمهور در شرایط فعلی همه از یک طیف خاص و مربوط به کمیسیون‌های مشخصی هستند.
احتمال طرح سوال از رئیس جمهور
یک نماینده مجلس خبرداد:
احتمال طرح سوال از رئیس جمهور
نماینده بهشهر، نکا و گلوگاه در تذکری با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره انتشار فکت‌شیت از وزارت امورخارجه خواست تا این خواسته را با توجه به اینکه اخیراً رئیس جمهور روسیه بر فکت‌شیت آمریکایی تأکید کرد، هرچه سریع تر برای رفع نگرانی‌های مردم...
 احساس انحراف کنیم، سوال از رئیس جمهور کلید میخورد/ روحانی روشنفکری نکند/به آمریکا خوشبین نیستیم
مطهری
احساس انحراف کنیم، سوال از رئیس جمهور کلید میخورد/ روحانی روشنفکری نکند/به آمریکا خوشبین نیستیم
علی مطهری با بیان اینکه هیچکس به اندازه من به خاتمی انتقاد نداشت، به انتقاداتش از کارگزاران پرداخت و گفت: یک وقت خانم فائزه هاشمی در مجلس پنجم برای کسی که فوت کرده بود گفت یک دقیقه سکوت کنید، ما انتقاد کردیم که یک دقیقه سکوت روش غربی‌هاست، ما حمد و...

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب سوال از رئیس جمهور.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب سوال از رئیس جمهور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد