محتوا محتوا

محتوا با برچسب شترمرغ داران مبارکه تفت.

شترمرغ داران مبارکه تفت همچنان بی آب/ اراده ای برای حل مشکلات وجود ندارد
تراژدی مشکلات ادامه دار کار آفرینان تفتی:
شترمرغ داران مبارکه تفت همچنان بی آب/ اراده ای برای حل مشکلات وجود ندارد
پیگیری مهمترین مشکل این شترمرغ داران روستای مبارکه تفت به جایی نرسیده است چراکه بهانه دستگاه های خدمت رسان برای عدم تخصیص انشعاب آب، کاربری زمین است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شترمرغ داران مبارکه تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد