محتوا محتوا

محتوا با برچسب شهدای گمنام در تفت.

تفت میزان شهدای گمنام خواهد بود/ مسئولان برای رفع مشکلات مردم، جهادی عمل کنند
امام جمعه تفت:
تفت میزان شهدای گمنام خواهد بود/ مسئولان برای رفع مشکلات مردم، جهادی عمل کنند
خطیب جمعه تفت گفت: مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم باید با فعالیت جهادی مسئولان از پایین ترین تا بالاترین سطح دنبال و حل شود؛ اگر مشکلات مردم برای ما مهم نباشد دشمن از این ضعف استفاده و به ما ضربه خواهد زد.
عبور شهدای گمنام از شهر تفت برکتی شد تا مطالبه و عزم جدی مسئولان تفت شکل بگیرد و ان شالله در آینده ای نزدیک شاهد تخصیص شهدای گمنام به این شهر خواهیم بود.
امام جمعه تفت:
4269195_691.jpg
عبور شهدای گمنام از شهر تفت برکتی شد تا مطالبه و عزم جدی مسئولان تفت شکل بگیرد و ان شالله در آینده ای نزدیک شاهد تخصیص شهدای گمنام به این شهر خواهیم بود.
شهر تفت به زودی میزبان شهدای گمنام خواهد بود
وقتی شهدای گمنام فدای هم می شوند؛
شهر تفت به زودی میزبان شهدای گمنام خواهد بود
عبور شهدای گمنام از شهر تفت برکتی شد تا مطالبه و عزم جدی مسئولان تفت شکل بگیرد و ان شالله در آینده ای نزدیک شاهد تخصیص شهدای گمنام به این شهر خواهیم بود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهدای گمنام در تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد