محتوا محتوا

محتوا با برچسب شهید تازه تفحص شده تفتی.

تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده تفتی بر روی دستان مردم ده بالا
عصر امروز صورت گرفت؛
تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده تفتی بر روی دستان مردم ده بالا
تشییع پیکر شهید«بمان علی غیاث هدشی» با حضور باشکوه مردم ده بالا برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهید تازه تفحص شده تفتی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد