محتوا محتوا

محتوا با برچسب شهید غیاث.

تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده تفتی بر روی دستان مردم ده بالا
عصر امروز صورت گرفت؛
تشییع پیکر شهید تازه تفحص شده تفتی بر روی دستان مردم ده بالا
تشییع پیکر شهید«بمان علی غیاث هدشی» با حضور باشکوه مردم ده بالا برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شهید غیاث.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد