محتوا محتوا

محتوا با برچسب شورای شهستان تفت.

محدودیت زمین در شهرهای نیر و تفت/ مشکلات تمام نشدنی راه های روستایی
بررسی مشکلات راه های شهرستان تفت در جلسه شورای شهرستان؛
محدودیت زمین در شهرهای نیر و تفت/ مشکلات تمام نشدنی راه های روستایی
نشست شورای شهرستان تفت با حضور رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای و همچنین نماینده اداره مسکن و شهرسازی برگزار شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب شورای شهستان تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد