محتوا محتوا

محتوا با برچسب صادق طهماسبی.

باید از جناب طهماسبی پرسید شما که برای استعفا آمده بودید، اصلا برای چه به شورای شهر تفت آمدید و برای چه رفتید؟!
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
IMG_4988-1.jpg
باید از جناب طهماسبی پرسید شما که برای استعفا آمده بودید، اصلا برای چه به شورای شهر تفت آمدید و برای چه رفتید؟!
طهماسبی برای چه به شورای شهر تفت آمد؛ برای چه رفت؟!
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
طهماسبی برای چه به شورای شهر تفت آمد؛ برای چه رفت؟!
باید از جناب طهماسبی پرسید شما که برای استعفا آمده بودید، اصلا برای چه به شورای شهر تفت آمدید و برای چه رفتید؟!
یکی از اعضای شورای شهر تفت گفت: جلسات شورا طبق آیین نامه پس ازتصویب اعضا و اطلاع عمومی در ساعت و روز تعیین شده با دعوت قبلی در محل شورا برگزار می شود.
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
TAHMASEBI-1.jpg
یکی از اعضای شورای شهر تفت گفت: جلسات شورا طبق آیین نامه پس ازتصویب اعضا و اطلاع عمومی در ساعت و روز تعیین شده با دعوت قبلی در محل شورا برگزار می شود.
یکی از اعضای شورای شهر تفت گفت: جلسات شورا طبق آیین نامه پس ازتصویب اعضا و اطلاع عمومی در ساعت و روز تعیین شده با دعوت قبلی در محل شورا برگزار می شود.
جناب مستطاب! پست جدید مبارک!!!
TAHMASEBI.jpg
یکی از اعضای شورای شهر تفت گفت: جلسات شورا طبق آیین نامه پس ازتصویب اعضا و اطلاع عمومی در ساعت و روز تعیین شده با دعوت قبلی در محل شورا برگزار می شود.
برنامه ای برای جلسه انتخاب هیئت رئیسه نبوده/ جلسات فوق العاده باید با دعوت کتبی و اطلاع قبلی برگزار شود
عضو شورای شهر تفت در گفتگو با صبح تفت؛
برنامه ای برای جلسه انتخاب هیئت رئیسه نبوده/ جلسات فوق العاده باید با دعوت کتبی و اطلاع قبلی برگزار شود
یکی از اعضای شورای شهر تفت گفت: جلسات شورا طبق آیین نامه پس ازتصویب اعضا و اطلاع عمومی در ساعت و روز تعیین شده با دعوت قبلی در محل شورا برگزار می شود.
رییس ستاد انتخاباتی روحانی در شهرستان تفت با بیان اینکه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه 24 خرداد این شهرستان، مسائل و تحولات منطقه و کشور های اسلامی بررسی می شود، گفت: در این مراسم به مسائل داخلی کشور...
عضو شورای شهر تفت در گفتگو با صبح تفت؛
IMG_4988.jpg
رییس ستاد انتخاباتی روحانی در شهرستان تفت با بیان اینکه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه 24 خرداد این شهرستان، مسائل و تحولات منطقه و کشور های اسلامی بررسی می شود، گفت: در این مراسم به مسائل داخلی کشور...
همدلی و همزبانی مبنای مراسم گرامیداشت حماسه 24 خرداد در تفت است
صادق طهماسبی در گفتگو با صبح تفت:
همدلی و همزبانی مبنای مراسم گرامیداشت حماسه 24 خرداد در تفت است
رییس ستاد انتخاباتی روحانی در شهرستان تفت با بیان اینکه در مراسم گرامیداشت سالروز حماسه 24 خرداد این شهرستان، مسائل و تحولات منطقه و کشور های اسلامی بررسی می شود، گفت: در این مراسم به مسائل داخلی کشور پرداخته نخواهد شد.