محتوا محتوا

محتوا با برچسب صدای دلخراش پیکور.

فیلم/ صدای دلخراش پیکور در کنار بخش «آی سی یو» بیمارستان شهید بهشتی تفت
محیطی آرام برای بیماران!؟
فیلم/ صدای دلخراش پیکور در کنار بخش «آی سی یو» بیمارستان شهید بهشتی تفت
چگونه بیماران یک بیمارستان با صدای پیکور می توانند محیط آرام برای بهبود سلامتی خود داشته باشند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب صدای دلخراش پیکور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد