محتوا محتوا

محتوا با برچسب طرح گازرسانی.

تخریب «کتیبه تاریخی» نیر در جریان طرح گازرسانی
تخریب «کتیبه تاریخی» نیر در جریان طرح گازرسانی
رئیس انجمن گردشگری حافظان طبیعت یزد در خصوص خطر تخریب کتیبه سنگی در محدوده شهر نیر از توابع شهرستان تفت هشدار داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب طرح گازرسانی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد