محتوا محتوا

محتوا با برچسب عباس احد پور.

بهسازی محور فیض آباد-سانیج تکمیل می شود
بخشدار مرکزی تفت در نشست شورای شهرستان خبر داد؛
بهسازی محور فیض آباد-سانیج تکمیل می شود
بخشدار مرکزی تفت در نشست شورای شهرستان تفت گفت: ظرف چند روز آینده پروژه بهسازی محور فیض آباد-سانیج تکمیل می شود.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عباس احد پور.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد