محتوا محتوا

محتوا با برچسب عرضه محصولات در تفت.

آغاز بکار نمایشگاه پاییزه در تفت پس از یک سال وقفه/ فعالیت بیش از 45 غرفه عرضه محصولات در تفت
در آستانه بازگشایی مدارس صورت پذیرفت؛
آغاز بکار نمایشگاه پاییزه در تفت پس از یک سال وقفه/ فعالیت بیش از 45 غرفه عرضه محصولات در تفت
نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (پاییزه) از 13 شهریور ماه در شهر تفت آغاز بکار کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب عرضه محصولات در تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد