محتوا محتوا

محتوا با برچسب فاضلاب تفت.

نگاهی به تبعات ویرانگر اجرای طرح فاضلاب شهری در تفت
باغشهر تفت در آستانه نابودی؟!
نگاهی به تبعات ویرانگر اجرای طرح فاضلاب شهری در تفت
با اجرای طرح فاضلاب شهر تفت، امکان بازگشت قسمت بزرگی از آب هایی که به واسطه چاه ها در چرخه زیرزمینی برای کشاورزی تفت استفاده می شود، وجود نخواهد داشت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فاضلاب تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد