محتوا محتوا

محتوا با برچسب فرماندار بافق.

جناب طالبی مردم تفت، مردم نبودند؟
جناب طالبی مردم تفت، مردم نبودند؟
کاش جناب طالبی زمانی که فرماندار تفت تغییر کرد دلایل بی توجهی به خواسته های و پیگیری های مردم و بزرگان شهرستان تفت را هم در صفحه توییترشان اعلام می کردند!
چرایی رفتن طلایی مقدم از استان یزد !
چرایی رفتن طلایی مقدم از استان یزد !
نه بی توجهی به مردم، نه بی قانونی و نه فساد مالی هیچ کدام باعث برکناری، برخورد و یا حتی اخم به مدیران یزدی نشد، اما همینکه فرماندار بافق حرفی بر ضد مدیران ارشد استان به زبان آورد مجبور به رفتن از یزد شد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرماندار بافق.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد