محتوا محتوا

محتوا با برچسب فرماندار تتف.

فرماندار تفت گفت: دست اندرکاران و فعالان این عرصه خطیر و مقدس، طی سالهای گذشته به ویژه در نواحی روستایی دست به خلق حماسه زده اند و توانسته اند در بسیاری از مناطق این پدیده شوم را به مرز ریشه کنی کامل...
یادداشت/
1.JPG-12.jpg
فرماندار تفت گفت: دست اندرکاران و فعالان این عرصه خطیر و مقدس، طی سالهای گذشته به ویژه در نواحی روستایی دست به خلق حماسه زده اند و توانسته اند در بسیاری از مناطق این پدیده شوم را به مرز ریشه کنی کامل...
«نهضت سواد آموزی» ایجاد حماسه ای در روستاها بود
فرماندار تفت:
«نهضت سواد آموزی» ایجاد حماسه ای در روستاها بود
فرماندار تفت گفت: دست اندرکاران و فعالان این عرصه خطیر و مقدس، طی سالهای گذشته به ویژه در نواحی روستایی دست به خلق حماسه زده اند و توانسته اند در بسیاری از مناطق این پدیده شوم را به مرز ریشه کنی کامل برسانند.
برای معضلات فرهنگی پیست سخوید چه تدابیری اندیشیده اید؟
یادداشت/
برای معضلات فرهنگی پیست سخوید چه تدابیری اندیشیده اید؟
جمعه های زمستانی شهرستان تفت همچون تابستان آن دلرباست؛ از این رو جمعیت زیادی برای استفاده از طبیعت زیبا و منطقه برف خیز سخوید روانه آن می شوند. تجمع جمعیت زیاد در این منطقه مسائل خاص خود را به دنبال دارد و مشکلات متعدد فرهنگی، اجتماعی، ایمنی و...