محتوا محتوا

محتوا با برچسب فرماندار جدبد تفت.

باحکم وزیر کشور؛
"محمد محامدی" به سمت فرماندار شهرستان تفت منصوب شد
وزیر کشور در حکمی «محمد محامدی» را به سمت فرماندار شهرستان تفت به مدت چهارسال منصوب کرد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فرماندار جدبد تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد