محتوا محتوا

محتوا با برچسب فضای مسموم مجازی.

تجربه برجام ناشی از فراموشی دشمنی تمام نشدنی آمریکا با ملت ایران بود/ چرا در فتنه ها یادمان می آید آمریکا دشمن ماست؟/ دولت فضای مسموم مجازی را مدیریت کند!
خطیب جمعه تفت:
تجربه برجام ناشی از فراموشی دشمنی تمام نشدنی آمریکا با ملت ایران بود/ چرا در فتنه ها یادمان می آید آمریکا دشمن ماست؟/ دولت فضای مسموم مجازی را مدیریت کند!
امام جمعه تفت گفت: تجربه هایی امثال مذاکرات هسته ای و برجام یعنی ما فراموش کرده ایم که آمریکا دشمن اصلی و درجه یک ملت ایران است ولی ما باز فراموش می کنیم و در چنین مواقع و اتفاقاتی دوباره به یاد می آوریم.