محتوا محتوا

محتوا با برچسب فیلم کوتاه آفتاب.

برگزاری جشنواره استانی فیلم کوتاه آفتاب به میزبانی شهرستان تفت
رییس اداره ارشاد تفت خبر داد:
برگزاری جشنواره استانی فیلم کوتاه آفتاب به میزبانی شهرستان تفت
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان تفت گفت: اما دومین جشنواره فیلم کوتاه آفتاب به صورت استانی وبه میزبانی شهرستان تفت برگزار می شود.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب فیلم کوتاه آفتاب.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد