محتوا محتوا

محتوا با برچسب محمد فرازمند.

میزان مصرف بنزین در تعطیلات نوروز استان یزد
سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد:
میزان مصرف بنزین در تعطیلات نوروز استان یزد
سرپرست شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه یزد میزان مصرف بنزین در این ایام را 21 میلیون 718 هزار لیتر اعلام و اظهارداشت: این مقدار نسبت به مدت مشابه سال قبل که 21میلیون 390هزارلیتر بوده افزایش قابل توجه‌ای نداشته است.
 رشد ۸درصدی مصرف بنزین سال گذشته استان یزد
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه یزد خبر داد
رشد ۸درصدی مصرف بنزین سال گذشته استان یزد
نسبت به مدت مشابه سال 1390 در مصرف بنزین موتور افزایش 8درصدی و 7 درصد در مصرف نفت گاز را شاهد بودیم.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب محمد فرازمند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب محمد فرازمند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد