محتوا محتوا

محتوا با برچسب مدیرعامل روزنامه جوان.

آورده‌های نبرد جمهوری اسلامی با داعش/ مشکل کشور ما مدیریت است
مدیر عامل روزنامه جوان تشریح کرد
آورده‌های نبرد جمهوری اسلامی با داعش/ مشکل کشور ما مدیریت است
گنجی گفت: اولین آورده نبرد با داعش تحقق آرمان امام خمینی(ره) مبنی بر تشکیل بسیج جهانی اسلام بود. ما در خواب هم نمی دیدیم ایرانی، افغانستانی، پاکستانی، سوری، لبنانی و عراقی در کنار هم بجنگند، این کار کمی نبود.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب مدیرعامل روزنامه جوان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرعامل روزنامه جوان.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد