محتوا محتوا

محتوا با برچسب مدیرکل آموزش و پرورش.

با گروه های مختلف، فرماندار و امام جمعه تفت برای انتخاب رییس جدید آموزش و پرورش مشورت کردم
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:
با گروه های مختلف، فرماندار و امام جمعه تفت برای انتخاب رییس جدید آموزش و پرورش مشورت کردم
مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد در مراسم تودیع و معارفه رییس این اداره در تفت گفت: برای انتخاب رییس جدید با گروه های مختلف، فرماندار و امام جمعه تفت مشورت کردیم و سخنان اعضای شورای آموزش و پرورش را شنیدیم؛ امام جمعه تفت از وضعیت مهاجرت دانش آموزان...
180 هزار برگ اثر در جشنواره «پرسش مهر رییس جمهوری» وصول شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد:
180 هزار برگ اثر در جشنواره «پرسش مهر رییس جمهوری» وصول شد
مدیرکل آموزش و پرورش استان یزد در همایش «ایست آب نیست» مهریز عنوان کرد: 180 هزار برگ اثر در جشنواره پرسش مهر رییس جمهوری وصول شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مدیرکل آموزش و پرورش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد