محتوا محتوا

محتوا با برچسب مردم روستای ده بالا.

سرمای تلخ در خوش آب و هوای ترین روستای یزد؛ مردم روستای ده بالا گاز ندارند
آنروی ییلاقات مصفاو زیبای ده بالا؛
سرمای تلخ در خوش آب و هوای ترین روستای یزد؛ مردم روستای ده بالا گاز ندارند
مردم روستای ده بالا هنوز از نعمت گاز طبیعی برخوردار نبوده و از مشکلات بسیاری رنج می‌برند؛نبود شبکه گازرسانی در این منطقه کوهستانی، زمستان های این روستا را غیرقابل تحمل و طاقت فرسا کرده است و مردم مجبور هستند با استفاده از نفت و بخاری های نفتی و کپسول...

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب مردم روستای ده بالا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد