محتوا محتوا

محتوا با برچسب معاون سواد آمزوی.

تجلیل از خدمات و تلاش های فرماندار تفت در عرصه سوادآموزی
ا حضور امام جمعه تفت و معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان صورت...
تجلیل از خدمات و تلاش های فرماندار تفت در عرصه سوادآموزی
در نشستی با حضور امام جمعه تفت، معاون سوادآموزی آموزش و پرورش استان و جمعی از دست اندرکاران عرصه سوادآموزی شهرستان تفت، لوح سپاس معاون وزیر آموزش و پرورش به پاس خدمات فرماندار تفت در بخش سوادآموزی شهرستان، به وی اهداء شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون سواد آمزوی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد