محتوا محتوا

محتوا با برچسب معاون عمراني استاندار.

در سفر يكروزه معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد به شهرستان تفت...
پاسخگويي رو در روي معاون عمراني استاندار به مردم تفت در روز ملاقات مردمي
معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد در ادامه سفرهاي كاري به شهرستانهاي استان، با حضور در شهرستان تفت، ضمن بازديد از برخي پروژه هاي مهم در سطح شهرستان، در معيت فرماندار و در روز ملاقات هاي مردمي به ديدار و گفتگو با جمعي از مردم عزيز پرداخت و...
فرماندار تفت خبر داد:
امكانات رفاهي منطقه برفگير سخويد به طور موقت ساماندهي شد
با حمایت معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد و پيگيري هاي مداوم صورت گرفته از سوي مسئولین تفت وضعيت امكانات رفاهي منطقه برفگير سخويد ساماندهي شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب معاون عمراني استاندار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد