محتوا محتوا

محتوا با برچسب مگس مدیترانه ای.

تفتی‌ها انار امسال را زودتر برداشت کنند
طغیان آفت مگس مدیترانه‌ای در تفت؛
تفتی‌ها انار امسال را زودتر برداشت کنند
کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: نزدیک شدن فصل برداشت انار باعث شده تا جمعیت آفت خطرناک مگس میوه مدیترانه‌ای به حالت طغیانی دچار شود.
رییس جهاد کشاورزی تفت گفت: برخی کشاورزان تفتی در مبارزه با آفت «مگس مدیترانه ای» نه تنها همکاری نمی کنند بلکه در مواردی درگیری و برخورد با نیروهای جهاد کشاورزی هم را داشته اند که چه کسی گفته است...
طغیان آفت مگس مدیترانه‌ای در تفت؛
4994724_843-1.jpg
رییس جهاد کشاورزی تفت گفت: برخی کشاورزان تفتی در مبارزه با آفت «مگس مدیترانه ای» نه تنها همکاری نمی کنند بلکه در مواردی درگیری و برخورد با نیروهای جهاد کشاورزی هم را داشته اند که چه کسی گفته است...
رییس جهاد کشاورزی تفت گفت: برخی کشاورزان تفتی در مبارزه با آفت «مگس مدیترانه ای» نه تنها همکاری نمی کنند بلکه در مواردی درگیری و برخورد با نیروهای جهاد کشاورزی هم را داشته اند که چه کسی گفته است...
طغیان آفت مگس مدیترانه‌ای در تفت؛
4994724_843.jpg
رییس جهاد کشاورزی تفت گفت: برخی کشاورزان تفتی در مبارزه با آفت «مگس مدیترانه ای» نه تنها همکاری نمی کنند بلکه در مواردی درگیری و برخورد با نیروهای جهاد کشاورزی هم را داشته اند که چه کسی گفته است...
«مگس مدیترانه ای» نابود کننده بنیان کشاورزی / قرارداد 2 میلیارد تومانی برای مبارزه با آفت در تفت/کشاورزان تفتی همراهی نکنند، تلاش های شبانه روزی به نتیجه نخواهد رسید
رییس جهاد کشاورزی تفت از مبارزه با تابوی «مگس مدیترانه» می گوید:
«مگس مدیترانه ای» نابود کننده بنیان کشاورزی / قرارداد 2 میلیارد تومانی برای مبارزه با آفت در تفت/کشاورزان تفتی همراهی نکنند، تلاش های شبانه روزی به نتیجه نخواهد رسید
رییس جهاد کشاورزی تفت گفت: برخی کشاورزان تفتی در مبارزه با آفت «مگس مدیترانه ای» نه تنها همکاری نمی کنند بلکه در مواردی درگیری و برخورد با نیروهای جهاد کشاورزی هم را داشته اند که چه کسی گفته است سمپاشی کنید؟!
یک فعال مردمی حوزه انار تفت گفت: آفاتی نظیر مگس مدیترانه ای تنها زمانی ریشه کن خواهند شد که همه مردم مشارکت و فعالیت کنند.
رییس جهاد کشاورزی تفت از مبارزه با تابوی «مگس مدیترانه» می گوید:
photo_2017-01-17_23-34-26.jpg
یک فعال مردمی حوزه انار تفت گفت: آفاتی نظیر مگس مدیترانه ای تنها زمانی ریشه کن خواهند شد که همه مردم مشارکت و فعالیت کنند.
ریشه کنی مگس مدیترانه ای نیازمند مشارکت و دغدغه همه کشاورزان است
فعال مردمی حوزه انار تفت:
ریشه کنی مگس مدیترانه ای نیازمند مشارکت و دغدغه همه کشاورزان است
یک فعال مردمی حوزه انار تفت گفت: آفاتی نظیر مگس مدیترانه ای تنها زمانی ریشه کن خواهند شد که همه مردم مشارکت و فعالیت کنند.
«مگس مدیترانه‌ای» آفت جدیدی است که بلای جان محصول انار تفت شده و امکان خسارت گسترده به کشاورزان را فراهم کرده است.
فعال مردمی حوزه انار تفت:
1447751135-121kurdtoday copy.jpg
«مگس مدیترانه‌ای» آفت جدیدی است که بلای جان محصول انار تفت شده و امکان خسارت گسترده به کشاورزان را فراهم کرده است.
«مگس مدیترانه‌ای» آفت جدید انار تفت/ امسال حاصل تفریق کاشت و برداشت کشاورزان تفتی هیچ است؟!
صبح تفت گزارش می دهد:
«مگس مدیترانه‌ای» آفت جدید انار تفت/ امسال حاصل تفریق کاشت و برداشت کشاورزان تفتی هیچ است؟!
«مگس مدیترانه‌ای» آفت جدیدی است که بلای جان محصول انار تفت شده و امکان خسارت گسترده به کشاورزان را فراهم کرده است.