محتوا محتوا

محتوا با برچسب نابینا و کم بینا.

152 نابینا و کم بینا از خدمات بهزیستی تفت بهره مند میشوند
رئیس بهزیستی تفت:
152 نابینا و کم بینا از خدمات بهزیستی تفت بهره مند میشوند
رئیس اداره بهزیستی شهرستان تفت گفت: در شش ماهه اول سالجاری تاکنون 60 میلیون تومان وام به خانواده های دارای معلول نابینا در شهرستان تفت پرداخت شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نابینا و کم بینا.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد