محتوا محتوا

محتوا با برچسب نفتکش.

200 هزار ليتر سوخت قاچاقی که از يک شرکت لو رفت!
فرمانده انتظامي استان يزد
200 هزار ليتر سوخت قاچاقی که از يک شرکت لو رفت!
فرمانده انتظامي استان يزد از شناسايي محل دپوي فرآورده هاي نفتي قاچاق، توقيف دو دستگاه تريلي نفتکش و کشف 200 هزار ليتر سوخت قاچاق خبر داد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب نفتکش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نفتکش.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد