محتوا محتوا

محتوا با برچسب نمایشگاه پاییزه تفت.

تمدید دو روزه نمایشگاه پاییزه تفت/ ادامه کار نمایشگاه تا 23 شهریور
رییس اداره صنعت،معدن وتجارت تفت خبر داد
تمدید دو روزه نمایشگاه پاییزه تفت/ ادامه کار نمایشگاه تا 23 شهریور
رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تفت از تمدید دو روزه نمایشگاه پاییزه تفت تا ساعت 11 شب پنجشنبه 23 شهریور خبر داد.