محتوا محتوا

محتوا با برچسب نهضت سوادآموزی.

«نهضت سواد آموزی» ایجاد حماسه ای در روستاها بود
فرماندار تفت:
«نهضت سواد آموزی» ایجاد حماسه ای در روستاها بود
فرماندار تفت گفت: دست اندرکاران و فعالان این عرصه خطیر و مقدس، طی سالهای گذشته به ویژه در نواحی روستایی دست به خلق حماسه زده اند و توانسته اند در بسیاری از مناطق این پدیده شوم را به مرز ریشه کنی کامل برسانند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب نهضت سوادآموزی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد