محتوا محتوا

محتوا با برچسب نوجوان تفتی.

«عرفان» چه گلایه ای از پدرش داشت؟
«عرفان» چه گلایه ای از پدرش داشت؟
پدر عرفان می گفت: عرفان همیشه یک گلایه خاص از من داشت و به خاطر آن خیلی به من اعتراض می کرد.
«محمد کریمی تفت» توانست در بیست و سومین دوره مسابقات بصائر(عاشقان شهادت) که هر ساله برگزار می‌شود از میان قاریان برجسته‌ی کل استان رتبه‌ی اول این مسابقات را کسب کند.
CIMG3885-300x228.jpg
«محمد کریمی تفت» توانست در بیست و سومین دوره مسابقات بصائر(عاشقان شهادت) که هر ساله برگزار می‌شود از میان قاریان برجسته‌ی کل استان رتبه‌ی اول این مسابقات را کسب کند.
نوجوان تفتی رتبه اول مسابقات استانی قرآن کریم را کسب کرد
نوجوان تفتی رتبه اول مسابقات استانی قرآن کریم را کسب کرد
«محمد کریمی تفت» توانست در بیست و سومین دوره مسابقات بصائر(عاشقان شهادت) که هر ساله برگزار می‌شود از میان قاریان برجسته‌ی کل استان رتبه‌ی اول این مسابقات را کسب کند.