محتوا محتوا

محتوا با برچسب هفته تربیت بدنی.

برگزاری بیش از 50 عنوان برنامه هفته تربیت بدنی در تفت/ارائه خدمات به هزار و 157 ورزشکار تفتی
رییس اداره ورزش و جوانان تفت خبر داد
برگزاری بیش از 50 عنوان برنامه هفته تربیت بدنی در تفت/ارائه خدمات به هزار و 157 ورزشکار تفتی
رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان تفت گفت: تعداد ورزشکاران سازمان یافته شهرستان تفت تا پایان شهریور ماه سالجاری هزار و 157 نفر است که از این تعداد 802 نفر را آقایان و 355 نفر را بانوان تشکیل می دهد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هفته تربیت بدنی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد