محتوا محتوا

محتوا با برچسب هم غزه`c هم لبنان`c جانم فدای اسلام.

پاسخ محکم مردم تفت به آشوبگران؛ هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام
حماسه ای دیگر؛
پاسخ محکم مردم تفت به آشوبگران؛ هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام
روحانیون، طلاب، کسبه، بازاریان، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم تفت با حضور با شکوه خود مشت محکم دیگری بر دهان اسکتبار جهانی زدند.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب هم غزه`c هم لبنان`c جانم فدای اسلام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد