محتوا محتوا

محتوا با برچسب وحید فتوحی.

مشاور «فاطمی»، شهردار تفت شد
آزموده را آزمودن خطاست!
مشاور «فاطمی»، شهردار تفت شد
با پنج رای شورای شهر تفت، «وحید فتوحی» به عنوان شهردار جدید تفت انتخاب شد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب وحید فتوحی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد