محتوا محتوا

محتوا با برچسب پاسخ محکم مردم تفت.

پاسخ محکم مردم تفت به آشوبگران؛ هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام
حماسه ای دیگر؛
پاسخ محکم مردم تفت به آشوبگران؛ هم غزه، هم لبنان، جانم فدای اسلام
روحانیون، طلاب، کسبه، بازاریان، کارمندان، دانشجویان، دانش آموزان، بسیجیان و اقشار مختلف مردم تفت با حضور با شکوه خود مشت محکم دیگری بر دهان اسکتبار جهانی زدند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پاسخ محکم مردم تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد