محتوا محتوا

محتوا با برچسب پایان برجام.

پایان افسانه برجام
یادداشت/ شکری‌نیا
پایان افسانه برجام
عهدشکنی و نقض پیمان آمریکایی‌ها و حتی اروپایی‌ها از سوی مسئولان با تجربه و آینده‌نگر نظام بارها تذکر داده شد و حتی فرجام برجام پیش بینی می شد اما متاسفانه پذیرش اشتباهات و دلبستگی به وعده های دروغین، حجابی بین موافقان ایجاد می کرد که اکنون دیگر برای...

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب پایان برجام.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پایان برجام.