محتوا محتوا

محتوا با برچسب پرورش اسب در تفت.

نیازهای صنعت پرورش اسب در تفت؛ از زمین سوارکاری تا عدم توجه مسئولان
در گفتگو با دبیر سابق هیئت سوارکاری تفت مطرح شد
نیازهای صنعت پرورش اسب در تفت؛ از زمین سوارکاری تا عدم توجه مسئولان
دبیر سابق هیئت سوارکاری شهرستان تفت عدم توجه مسئولان تفت به حرفه اسب سواری را روایت می کند و می گوید: ظرفیت سوارکاران تفتی نادیده گرفته شده است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پرورش اسب در تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد