محتوا محتوا

محتوا با برچسب پلپ.

بازدید از ۴۰ واحد صنفی در تفت/ ۴ واحد پلمپ شد
فرمانده انتظامی شهرستان تفت:
بازدید از ۴۰ واحد صنفی در تفت/ ۴ واحد پلمپ شد
فرمانده انتظامی تفت از بازدید ۴۰ واحد صنفی و بررسی تخلفات احتمالی این واحدها در شهرستان تفت خبر داد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پلپ.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد