محتوا محتوا

محتوا با برچسب پلیس فداکار.

نجات سه عضو یک خانواده توسط پلیس فداکار
فرمانده انتظامي شهرستان مهريز:
نجات سه عضو یک خانواده توسط پلیس فداکار
مامور وظيفه شناس پليس شهرستان «مهريز» استان يزد پس از نجات جان زن 50 ساله و دو دختربچه چهار ساله از ميان شعله هاي آتش، روانه بيمارستان شد.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب پلیس فداکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پلیس فداکار.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد