محتوا محتوا

محتوا با برچسب پندر شهرستان تفت.

بهره برداری از فرستنده دیجیتال منطقه پندر شهرستان تفت
بهره برداری از فرستنده دیجیتال منطقه پندر شهرستان تفت
چهار فرستنده دیجیتال شهرستان تفت با حضور معاون استاندار ،مدیرکل صدا و سیما،فرماندار و مسولین شهرستان تفت افتتاح شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پندر شهرستان تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد