محتوا محتوا

محتوا با برچسب پیرحسین کولیوند.

يک نفرکشته و 2335 مصدوم در حوادث چهارشنبه آخرسال/ 378 نفر اعزام به بیمارستان شده‌اند
رئیس اورژانس کشور خبر داد:
يک نفرکشته و 2335 مصدوم در حوادث چهارشنبه آخرسال/ 378 نفر اعزام به بیمارستان شده‌اند
رئیس اورژانس کشور اعلام کرد در حوادث چهارشنبه‌ آخر سال 2335 نفر در سراسر کشور مصدوم شدند که 442 نفر آنان همچنان در بیمارستان بستری هستند.

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

محتوا با برچسب پیرحسین کولیوند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیرحسین کولیوند.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد