محتوا محتوا

محتوا با برچسب پیست سخويد.

امكانات رفاهي منطقه برفگير سخويد به طور موقت ساماندهي شد
فرماندار تفت خبر داد:
امكانات رفاهي منطقه برفگير سخويد به طور موقت ساماندهي شد
با حمایت معاون هماهنگي امور عمراني استاندار يزد و پيگيري هاي مداوم صورت گرفته از سوي مسئولین تفت وضعيت امكانات رفاهي منطقه برفگير سخويد ساماندهي شد.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب پیست سخويد.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد