محتوا محتوا

محتوا با برچسب چهارشنبه آخر سال و.

چهارشنبه آخر سال و آتش گردی در تفت از دریچه دوربین
چهارشنبه آخر سال و آتش گردی در تفت از دریچه دوربین
مردم شهر تفت در نقاط مختلف این شهر در جمع های خانوادگی با روشن کردن آتش چهارشنبه سوری را به شادی گذراندند.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب چهارشنبه آخر سال و.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد