محتوا محتوا

محتوا با برچسب چوب حراج.

به آبروی تفت چوب حراج نزنید!
به بهانه عدم مدیریت ساخت چند سرویس بهداشتی؛
به آبروی تفت چوب حراج نزنید!
پس از حاشیه ها و باید و نبایدهای فراوان در خصوص ساخت سرویس بهداشتی مجموعه تاریخی امام خمینی تفت؛ مشخص نیست که مسئولان تفتی به چه علت آبروی تفت را با نبود یک تصمیم قاطع! و رخدادهای نامتعارف که حتی نوشتن در مورد آن زیبنده نیست، به حراج گذاشته اند !

اخبار شهرستان اخبار شهرستان

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب چوب حراج.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد