محتوا محتوا

محتوا با برچسب کارشناس جهاد کشاورزی تفت.

تفتی‌ها انار امسال را زودتر برداشت کنند
طغیان آفت مگس مدیترانه‌ای در تفت؛
تفتی‌ها انار امسال را زودتر برداشت کنند
کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: نزدیک شدن فصل برداشت انار باعث شده تا جمعیت آفت خطرناک مگس میوه مدیترانه‌ای به حالت طغیانی دچار شود.
کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: حدود هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تفت زیر کشت محصول گندم و جو رفت.
طغیان آفت مگس مدیترانه‌ای در تفت؛
n82736648-72002616.jpg
کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: حدود هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تفت زیر کشت محصول گندم و جو رفت.
هزار هکتار از اراضی کشاورزی تفت زیر کاشت گندم و جو/ کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند
کارشناس جهاد کشاورزی تفت خبر داد
هزار هکتار از اراضی کشاورزی تفت زیر کاشت گندم و جو/ کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند
کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: حدود هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تفت زیر کشت محصول گندم و جو رفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کارشناس جهاد کشاورزی تفت.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد