محتوا محتوا

محتوا با برچسب کاشت گندم و جو.

هزار هکتار از اراضی کشاورزی تفت زیر کاشت گندم و جو/ کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند
کارشناس جهاد کشاورزی تفت خبر داد
هزار هکتار از اراضی کشاورزی تفت زیر کاشت گندم و جو/ کشاورزان محصولات خود را بیمه کنند
کارشناس جهاد کشاورزی تفت گفت: حدود هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان تفت زیر کشت محصول گندم و جو رفت.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کاشت گندم و جو.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد