محتوا محتوا

محتوا با برچسب کاهش 50 درصدی.

دبیر شورای مدیریت بحران تفت خبر داد:
پیش بینی کاهش 50 درصدی بارش باران در شهرستان تفت/ سایه سیاه خشکسالی بر تفت
دبیر شورای مدیریت بحران شهرستان تفت گفت: طبق ارزیابی های انجام شده، تفت در سالجاری با بيش از 50 درصد کاهش بارندگی با خطر جدی تشديد خشکسالی است.

یادداشت یادداشت

محتوا با برچسب کاهش 50 درصدی.

هیچ نتیجه ای وجود ندارد